Način plaćanja

Zavisno od Vaših želja, udaljenosti i mogućnosti, kao i od raspoloživog vremena od poručivanja do isporuke narudžbe, učinićemo sve napore da Vam pojednostavimo i pojeftinimo način plaćanja.

Na raspolaganju su Vam za sada sledeće mogućnosti:
- uplata na neki od domaćih računa (iz BiH),
- plaćanje kreditnom ili debitnom karticom (Visa, EuroCard, MasterCard, American Express, DinersClub),
- PayPal nalogom,
- koristeći Western Union.

PRIJE SVAKOG PLAĆANJA, dobićete sve potrebne instrukcije od naših komercijalista.

Za bilo koje pitanje, nejasnoću ili nedoumicu, kontaktirajte nas i vrlo rado ćemo sve učiniti da Vam olakšamo naručivanje i plaćanje svih naših usluga.