Uslovi korištenja

IZVRŠENJE DOSTAVE
Dostava će se smatrati izvršenom kad primatelj ili nadležna osoba na adresi primatelja potpiše dostavnicu. 
Cvjećara-Online Bonsai će uložiti maksimalne napore da izvrši dostavu, ali u četiri niže navedena slučaja iako se dostava ne izvrši, smatra se izvršenom: 
* Primatelj odbija primiti pošiljku; 
* Adresa ili podaci o primatelju netačni; 
* Primatelj nije na navedenoj adresi u naznačeno vrijeme, a eventualna prisutna lica (sustanari, komšije, kolege) odbijaju da prime cvjetni aranžman; 
* Viša sila kojom je Cvjećara-Online Bonsai stavljena u situaciju da nije u mogućnosti da izvrši dostavu. 

U prva tri slučaja obavestićemo naručitelja o nastaloj situaciji. Naručitelj će, ukoliko to želi, moći o svom trošku podići proizvod u Cvjećara-Online Bonsai u roku od 24 sata od trenutka kad ga obavestimo. Ukoliko u ovoj situaciji u roku od 30 minuta ne možemo stupiti u kontakt s naručiteljem, dostavu ćemo smatrati izvršenom. 

 

OTKAZIVANJE PORUDŽBINE
Zbog moguće zloupotrebe otkazivanje porudžbine nije moguće! 

 

PROIZVODI (CVIJEĆE I BILJNI MATERIJAL)
Zbog sezonskih karakteristika i prirode biljnog materijala Cvjećara-Online Bonsai ne može garantovati da će izgled proizvoda biti u svim detaljima istovjetan onome s pripadajuće slike. Cvjećara-Online Bonsai će uvijek težiti da ugrađeni elementi budu istovjetni sa fotografijom poručenog aranžmana, ali u interesu poručioca. Cvjećara-Online Bonsai zadržava pravo zamjene jedne ili više komponenti u proizvodu, ali uvijek tako da proizvod i dalje stilom i kvalitetom odgovara pripadajućem opisu. 
Cvijeće na pojedinim slikama se nalazi u punom cvatu. Cvjećara-Online Bonsai zadržava pravo da u naručeni aranžman ugradi cvijeće u fazi pupoljka (čime se trajanje cvijetnog aranžmana vremenski produžava). 

IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU LIČNI PODATAKA I NJIHOVOM KORIŠĆENJU
Cvjećara-Online Bonsai se obavezuje da će čuvati privatnost svih svojih korisnika. 
Preuzete podatke koji su nužni za kvalitetno pružanje usluge koristiće isključivo u svrhu realizacije primljenih porudžbina te ih neće davati na korišćenje trećim licima. 
Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima u Cvjećara-Online Bonsai koji ih mogu koristiti isključivo u cilju pružanja usluge naručiocu. Svi zaposleni u Cvjećara-Online Bonsai i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. 
Korišćenjem usluga Cvjećare-Online Bonsai pristajete na prikupljanje ličnih podataka i njihovo korišćenje u navedene svrhe.

Poručivanjem putem telefona ili e-mail-a podrazumeva se da je poručioc upoznat sa gore navedenim USLOVIMA PORUČIVANJA I ISPORUKE CVjETNIH ARANŽMANA i da je u cjelosti saglasan sa njima.